U wordt er beter van!

Verzuim

Uw Verzuimcoach is het persoonlijke alternatief voor een arbodienst.

Het is vandaag de dag voor een bedrijf niet meer noodzakelijk om een contract met een Arbodienst aan te gaan. Door de regie bij Uw Verzuimcoach neer te leggen kan een werkgever zijn tijd beter besteden. Uw Verzuimcoach zorgt er voor dat gedurende de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid de juiste acties worden uitgezet en van de juiste interventiepartijen gebruik gemaakt gaat worden.

Uw Verzuimcoach kenmerkt zich door een praktische en professionele aanpak, een proactieve werkhouding , resultaatgericht waarbij een goede en heldere communicatie tussen de werkgever , werknemer en Uw Verzuimcoach centraal staat.

Uw Verzuimcoach biedt 2 mogelijkheden:

 • verzuimregie totaal: advies en ondersteuning gedurende de looptijd van een (langdurig) verzuimdossier
 • enkelvoudig advies: waar staat een verzuimdossier op dit moment en welke acties kunnen het beste opgezet gaan worden

ad.1 Verzuimregie totaal

De aanpak van Uw Verzuimcoach zorgt ervoor dat de noodzakelijke stappen in het gehele verzuimproces met betrekking tot de Wet Poortwachter gezet en vastgelegd worden in het verzuimdossier, dit met als doel om het ziekteverzuim en de WAO/WIA instroom te verlagen. De financiƫle schadelast blijft voor een werkgever en werknemer hierdoor beperkt.

Welke stappen worden gezet?

 • inzet van een ervaren bedrijfsarts
 • duidelijke vraagstelling met betrekking tot de probleemanalyse ( 6e week)
 • vastlegging re-integratiedossier (Plan van Aanpak, bijstellingen, eerstejaarsevaluatie, eindevaluatie)
 • inzet van een erkende arbeidsdeskundige
 • correspondentie (schriftelijk/telefonisch) met het UWV (bezwaarzaken, hoorzittingen)
 • inzet interventiepartijen
 • aanvragen deskundigenoordeel werkgever/werknemer
 • verzorgen 42e weekmelding UWV
 • nagaan of er een vervroegde WIA-aanvraag ingediend kan worden verzorgen WIA-aanvraag

ad.2 Enkelvoudig advies

Uw Verzuimcoach kan als sparringpartner worden ingezet bij een lopend verzuimdossier binnen een bedrijf; Is er onduidelijkheid over de te nemen vervolgstappen in het re-integratieproces , welke acties kunnen het beste ingezet gaan worden , is er sprake van een conflictsituatie tussen werkgever en werknemer? Door een goede analyse van het verzuimdossier kan er een goed en gericht vervolgadvies gegeven worden over de te nemen vervolgstappen om het verzuimdossier tot een goed einde te brengen.

Waarom Uw Verzuimcoach?
U wordt er beter van!

Re-integratie

Uw Verzuimcoach is een ervaren re-integratiecoach !

Vanuit een persoonlijke en praktische aanpak gaat Uw Verzuimcoach aan de slag met de medewerker tijdens zijn re-integratietraject waarbij de medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn re-integratie en Uw Verzuimcoach daarbij een ondersteunende rol heeft.

Uw Verzuimcoach verzorgt:

 • Een re-integratietraject in het kader van spoor 2
 • Een re-integratietraject in het kader van outplacement

Ad.1 Re-integratie spoor 2

Is een werknemer langdurig niet in staat om zijn eigen werk wegens ziekte uit te voeren en is terugkeer bij zijn eigen werkgever niet meer mogelijk, dan is passend werk bij een andere werkgever de volgende optie. Dit heet re-integratie tweede spoor.

Bij een re-integratie tweede spoor moeten werknemers vaak na langdurige afwezigheid de draad weer oppakken. Het doel is structurele werkhervatting buiten de organisatie. Een re-integratie spoor 2 traject duurt maximaal 9 maanden en bestaat uit de volgende fases:

 • Emotie: in deze fase is er aandacht voor de emotie die een tweede spoor traject met zich mee kan brengen. Uw Verzuimcoach biedt een luisterend oor en geeft ruimte voor de emotie waardoor er bij de intake aandacht is voor de inhoud van het re-integratietraject.
 • Intake: wensen en verwachtingen verkennen waarbij het Arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek de basis is van het gesprek. De rollen , taken en verantwoordelijkheden worden besproken. De activiteiten en afspraken worden vastgelegd in het trajectplan.
 • Loopbaanscan: wie ben ik , wat kan ik en wat wil ik?
 • Arbeidsmarktonderzoek: verkregen profiel wordt omgezet naar een concreet en realistisch arbeidsmarktperspectief.
 • Sollicitatie-en netwerktraining: zoeken naar ( verborgen) vacatures, professionaliseren van brief en CV, netwerken, presentatie en verkopen , social media.
 • Arbeidsmarktbemiddeling: praktische begeleiding en volledig gericht op het zoeken naar en vinden van een nieuwe passende baan.
 • Plaatsing en nazorg: indien als resultaat van het traject een mogelijke plaatsing aan de orde is vindt er arbeidsdeskundig onderzoek plaats of de aangeboden functie passend is.

Ad.2 Re-integratie outplacement

Een reorganisatie, disfunctioneren , een conflict , allemaal redenen waarom een medewerker soms niet kan terugkeren naar of blijven in zijn huidige functie. De aanleiding voor een outplacementtraject verschilt dus van een tweede spoor traject maar inhoudelijk worden dezelfde stappen doorlopen.

Een outplacementtraject duurt maximaal 9 maanden.

Waarom Uw Verzuimcoach?
U wordt er beter van!

Wie is Uw Verzuimcoach?

Uw Verzuimcoach is Inge Sprengers.

Vanaf 1996 ben ik werkzaam in diverse functies op het gebied van personeel , arbeid en verzuim.

In de afgelopen jaren heb ik als intercedente , casemanager bij een arbodienst, re-integratiecoach bij twee re-integratiebedrijven een ruime werkervaring opgebouwd. Mijn doel is om mijn opgedane kennis en ervaring toe te passen in het adviseren van bedrijven in het midden-en kleinbedrijf. Deze bedrijven missen vaak de deskundigheid op dit gebied en kunnen hierdoor financieel in de problemen raken. Door kleine investeringen en de juiste acties op het juiste moment uit te voeren kan een optimaal eindresultaat bereikt worden voor zowel de werknemer als de werkgever.

Uw Verzuimcoach is persoonlijk, praktisch en oplossingsgericht en is betrokken met zowel de werkgever als werknemer.

Partners

Soms krijg ik een opdracht waarvoor meer man- of vrouwkracht nodig is en of een specifieke expertise is vereist. Dan werk ik samen met onderstaande partners en/of verwijs ik u door naar een van hen.

 • Suzanne Meems-Poeth , loopbaancoach bij Anders Loopbaancoaching

UW VERZUIMCOACH

Inge Sprengers

Eigenaar

Met vriendelijke groet

Inge Sprengers

Waarom Uw Verzuimcoach?
U wordt er beter van!

Contact

 
Contact Info

06-81410318

inge.sprengers@uwverzuimcoach.nl

Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo